Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego, Ul. Gdańska 16, 83 - 140 Gniew

Zajęcia terapii indywidualnej

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

W ramach projektu „Dziecko najlepsza inwestycja” w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie kolejny rok trwają zajęcia terapii indywidualnej. Mają one na celu pomaganie tym uczniom, którzy borykają się z dużymi trudnościami w nauce czytania i pisania.
Umiejętności te, to podstawowe kompetencje człowieka, który chce osiągnąć sukces osobisty i zawodowy, stąd niezwykle ważna jest pomoc tego rodzaju.
Praca oparta jest na indywidualnych programach terapeutycznych, a dzięki doświadczeniu, różnorodności metod oraz bardzo dobremu wyposażeniu szkoły w różnego rodzaju pomoce przynosi efekty.

Więcej zdjęć - kliknij

Joanna Kaczmarek

Tu podaj tekst alternatywny

sz

Lubimy lekcje w grupach…

Tu podaj tekst alternatywny

Uczniowie klas IIIa i IIIe na zajęciach edukacji technicznej pod opieką p. M. Dziki oddali się marzeniom. Każdy zamykając oczy myślał, że jest wielkim projektantem mody.
Nasze prace to kreacje dla pani Jesieni. W czasie oceny projektów doszliśmy do wniosku: że na pewno niejedna mama, a może któraś z pań nauczycielek, chciałyby mieć takie sukienki. Piękne kolory jesiennych liści rozświetliły szkolny korytarz.

Więcej zdjęć - kliknij

M. Dziki

sz

Bezpieczeństwo w sieci

Tu podaj tekst alternatywny

10 listopada b.r. uczniowie klas VI mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących cyberprzemocy.
Cyberprzemoc to przemoc polegająca na nękaniu, straszeniu i szantażowaniu ludzi z wykorzystaniem internetu i narzędzi elektronicznych przy wysokim poziomie anonimowości sprawcy.
Według wyników badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje z 2007 roku wynika, że 52% młodych ludzi w wieku 12–17 lat miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie, a 16% doświadczyło szantażowania i straszenia.
Celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów na skalę problemu oraz wypracowanie z nimi zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci.
Projekt został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.

Więcej zdjęć - kliknij

B.Gacek-Pek

sz

Koncert edukacyjny "Uczta na dworze Artusa" w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Tu podaj tekst alternatywny

13 listopada 2017 r. klasy IVA i VA uczestniczyły w koncercie poświęconemu dziejom dawnego Gdańska. Artyści przybliżyli uczniom historię miasta w czasach świetności. To handel morski i przynależność do Hanzy uczyniło miasto wielkim. Miasto Neptuna stało się zamożnym, toteż mieszkańcy biesiadowali często, a towarzyszyły im muzyka i taniec. Dwór Artusa był miejscem spotkań nie tylko handlowych, ale także towarzyskich. Ówcześni gdańszczanie otwarci na świat nie rezygnowali z dworskich rozrywek. Tańczono dostojną pawanę, która przywędrowała z Hiszpanii, galiardę, voltę oraz szereg innych tańców, których układy choreograficzne zaprezentowano przy akompaniamencie instrumentów dętych blaszanych. Taniec był lubianą formą rozrywki, ale była to też jedna z podstawowych umiejętności, której nie wypadało nie znać. Nazwy ulic Igielnicka, Piwna - dzieje miasta opowiedziane muzyką i tańcem sprawiły, że historia ożyła na nowo. Nie zabrakło też lwów gdańskich. Koncert był wspaniałym widowiskiem, którego na pewno długo nie zapomną nasi uczniowie.

Więcej zdjęć - kliknij

J. Brzeskowska, E. Żukowska, A. Gloc-Dworakowska.

sz

NAUCZYCIEL NA MEDAL

Tu podaj tekst alternatywny

Dnia 07.11.2017 roku zakończył się kolejny Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego NAUCZYCIEL NA MEDAL. Rodzice uczniów naszej szkoły nominowali do tytułu cztery Panie nauczycielki, z tego trzy w kategorii klas I – III. Miło nam Państwa poinformować, iż w końcowej klasyfikacji na około 50 osób w wyżej wymienionej kategorii dwie nasze koleżanki uplasowały się w pierwszej dziesiątce. Pani Katarzyna Zabrocka zajęła trzecie miejsce, Pani Joanna Kaczmarek siódme. Jest to zarówno dla koleżanek, jak i naszej szkoły wielkie wyróżnienie.
Gratulujmy koleżankom zajęcia wysokich miejsc, zaś rodzicom naszych uczniów dziękujemy za nominacje do Plebiscytu, a tym samym docenienie pracy naszych nauczycieli.

H. Pietrusińska

sz

"Warzywa i owoce w szkole"

Tu podaj tekst alternatywny

Dzisiaj 14.11.2017 r. podczas edukacji technicznej, uczniowie z klasy III c robili sałatkę jarzynową. Zajęcia odbyły się w ramach programu "Warzywa i owoce w szkole", który propaguje zdrowy sposób odżywiania.
Po przygotowaniu klasy i umyciu rąk, wszyscy z zapałem obierali, kroili i mieszali swoje składniki. Przy dzielnym wsparciu Mam, które przybyły do pomocy, wykonanie sałatek poszło bardzo sprawnie.
Na koniec odbyła się degustacja, wszystkie sałatki były pyszne!
Bardzo dziękuję przybyłym Mamom za pomoc i wsparcie.

Więcej zdjęć - kliknij

Mariola Górska

sz

Pamiętamy o Narodowym Święcie Niepodległości

Tu podaj tekst alternatywny

Kochamy te góry, lasy i gaje.
Potężne rzeki, ciche ruczaje.
Bo w tych potokach w wodzie u zdroju.
Ty się przeglądasz, Ojczyzno moja.
Krwią użyźniona, we łzach skąpana.
Tak dla nas droga i tak kochana!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego corocznie uczestniczą w obchodach Święta Niepodległości, krocząc dumnie ze sztandarem. Swoją wzorową postawą dają wyraz pamięci wszystkim tym, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Doskonale wiedzą, że Ojczyzna bez okupanta to miejsce - gdzie przetrwał ich ojczysty język, kultura i tradycja.

Więcej zdjęć - kliknij

M. Fandrejewska
J. Górska

sz

‘Welcome letters’

Tu podaj tekst alternatywny

Klasa VId nawiązała współpracę z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Realizujemy z tamtejszą klasą wymianę listów w języku angielskim (drogą tradycyjną).
‘Welcome letters’, czyli listy powitalne dotarły do nas 7 listopada. Ach, jakież to było doświadczenie! Czerwone policzki i dreszczyk emocji, których doznali uczniowie były nie do opisania!
Po odczytaniu listów, szybciutko zabraliśmy się do pracy. Opisaliśmy siebie, nasze rodziny i miasto. Teraz z niecierpliwością czekamy na listonosza…

Więcej zdjęć - kliknij

A. Dłużewska

sz

Zajęcia w sali doświadczania świata

Tu podaj tekst alternatywny

Od października w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego, w sali doświadczania świata, odbywają się zajęcia, w których nasi uczniowie mogą doskonalić kompetencje kluczowe. Obecnie duże trudności sprawia dzieciom komunikowanie się, nawiązywanie kontaktów. Nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów wynikających z różnych sytuacji szkolnych, ze znalezieniem przyjaciela, wspólnym spędzaniem czasu wolnego.
Wychodząc naprzeciw problemom, zapraszam do korzystania z zajęć, które prowadzi wyspecjalizowany nauczyciel – terapeuta, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Zajęcia odbywają w czwartki po południu.

Więcej zdjęć - kliknij

K. Cieszyńska (605-178-902)

sz

Regulamin "Szczęśliwego numerka"

Tu podaj tekst alternatywny

1. "Szczęśliwy numerek" obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego od 20 listopada 2017r. aż do odwołania.

2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 25, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

3. Szczęśliwy numerek obowiązuje w klasach IV-VI.

4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
- niezapowiedzianych kartkówek,
- odpowiedzi ustnej na ocenę,
- zadań domowych z poprzedniej lekcji.

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
- zaplanowanych sprawdzianów,
- zaplanowanych kartkówek,
- bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

5. "Szczęśliwy numerek" będzie generowany w i-dzienniku oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.

6. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. "Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może pozbawić go nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły - wychowawca klasy.

7. „Szczęśliwy numerek” jest nieważny, gdy odpowiedź ustna bądź kartkówka ma zaważyć na ocenie semestralnej.

8. W sytuacji, gdy uczeń sam wyrazi chęć odpowiedzi ustnej bądź pisemnej, a w tym dniu wylosowany jest jego numerek z dziennika, ma prawo przystąpić do odpowiedzi.

sz

Subskrybuje zawartość