Świetlica

Tu podaj tekst alternatywny

Przed Świętem Zmarłych wybraliśmy się na cmentarz, aby zapalić znicze i oddać hołd żołnierzom poległym w czasie I Wojny Światowej oraz pomordowanym mieszkańcom Gniewu i okolic podczas II Wojny Światowej. Zadbaliśmy też o porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych mogił.
W listopadzie wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki na wystawę fotografii przyrodniczej – „W NATURZE”. Oglądaliśmy barwne fotografie zwierząt i roślin wykonane przez fotografów amatorów z Warmii i Mazur. Spacerowaliśmy też po Gniewie szlakiem zabytków, podziwialiśmy bajkowe kamieniczki, pochodzące z początku XIX wieku przy ulicy Sambora. Idąc uliczką Dolny Podmur, oglądaliśmy relikty średniowiecznych murów obronnych.
Z okazji Święta Niepodległości w naszej świetlicy zorganizowaliśmy spotkanie z pasjonatem muzyki Panem Wojciechem Górskim, przy akompaniamencie akordeonu poznawaliśmy i śpiewaliśmy piękne pieśni patriotyczne.
Oczywiście znajdujemy także czas na różne zabawy, konstruowanie budowli z klocków, gry i koleżeńskie rozmowy w miłej atmosferze.
Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowań do naszej wystrzałowej imprezy andrzejkowej, która odbędzie się niebawem w naszej świetlicy.

Więcej zdjęć - kliknij

J. Górska
M. Śmigerska
D. Łobocka

sz

Tu podaj tekst alternatywny

W środę 25.10.2017 r. w świetlicy szkolnej było gwarno i wesoło, a to za sprawą imprezy pt."Pasowanie na Świetlika". Zanim jednak uczniowie zostali przyjęci do grona pełnoprawnych Świetlików, musieli przejść bardzo ważne testy gotowości świetlicowej oraz przejść próbę smaku – posmakować "magicznej mikstury". Każde z dzieci przed uroczystą przysięgą wykazało się też znajomością regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy. Ze wszystkimi zadaniami poradziły sobie wspaniale i miały przy tym dużo zabawy. Na zakończenie każdy Świetlik otrzymał medal, upominek oraz pamiątkowy balon.

Więcej zdjęć - kliknij

Małgorzata Śmigerska
Jolanta Górska
Dominika Łobocka

sz

Tu podaj tekst alternatywny

sz

Tu podaj tekst alternatywny

Świetlica w naszej szkole jest nowoczesna, wyposażona w gry interaktywne i sprzęt multimedialny. Dzieci objęte opieką rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności. W czasie wolnym bawią się w różnorodne pląsy i zabawy ze śpiewem, grają w gry stolikowe i zręcznościowe. Konstruują z klocków różne budowle, układają puzzle. Na zajęciach manualnych wycinają, rysują, malują, lepią z plasteliny wykonują z kasztanów różne postacie. Uczniowie odrabiają prace domowe i utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach. Atmosfera w naszej świetlicy jest przyjazna, dzięki czemu dzieci dobrze się u nas czują, chętnie nas odwiedzają, a czasem zdarza się, że nie chcą wracać do domu.

Więcej zdjęć - kliknij

M. Śmigerska
J. Górska

sz