Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą:

• Przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego
• Przedstawiciel Kapituły Fundacji
• Przedstawiciel Fundatora
• Inne osoby cieszące się dużym zaufaniem społecznym o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami działania Fundacji.

Obecnie w skład Rady Fundacji wchodzą: panie: Hanna Sobierajska,
Katarzyna Puczyńska, Aneta Białonoga i pan Krzysztof Urban

Zarząd Fundacji jest ciałem kolegialnym i składa się nie więcej niż z trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji, w tym z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

Obecnie funkcje te sprawują: panie: Joanna Kaczmarek - Prezes Fundacji oraz Barbara Gacek - Pek - Wiceprezes Fundacji

T