Rocznica Powrotu Gniewu do Macierzy

Tu podaj tekst alternatywny

Dnia 26 stycznia przypadała 98. Rocznica Powrotu Gniewu do Macierzy i wkroczenia gen. Józefa Hallera do Gniewu.
"Świetliki" uczestniczyły w tej uroczystości bacznie oglądając pokaz konnej musztry wojskowej. Skosztowały też pysznej wojskowej grochówki.
Dzieci były zachwycone żywą lekcją patriotyzmu.

Więcej zdjęć - kliknij

Jolanta Górska

sz