Naukowe ferie!

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

„Badacze przyrody” i „Tropiciele przyrody” – to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, którzy realizują zajęcia rozwijające z przyrody w ramach projektu „Dziecko najlepsza inwestycja”. Fascynacja zagadnieniami o otaczającym świecie sprawiła, że postanowili uczęszczać na zajęcia również w czasie ferii zimowych. Wiedza przyrodnicza - często ponadprogramowa, poparta licznymi eksperymentami bardzo przypadła do gustu młodym poszukiwaczom, szukającym odpowiedzi na niewytłumaczalne do tej pory procesy i zjawiska, gdyż zgodnie z hasłem: „Szkiełko i oko miało przemówić do nich silniej niż czucie i wiara”. Dwugodzinne zajęcia integrujące wiedzę z kilku dyscyplin naukowych: biologii, chemii, fizyki i geografii, miały na celu wykształcić u młodych pasjonatów przyrody zdolność całościowego postrzegania świata i zjawisk w nim zachodzących.

Więcej zdjęć - kliknij

M. Fandrejewska
K. Hejnowska

Tu podaj tekst alternatywny

sz