Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Gniewie w roku szkolnym 2018/2019

*******************************************************************

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie informuje, że od dnia 12 lutego do 14 marca 2018r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów do klasy pierwszej.
Zgłoszenia i wnioski można odebrać w sekretariacie w godz. od 8.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej naszej szkoły.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną

Dokumenty do pobrania: REKRUTACJA

1. Zgłoszenie do szkoły (dot. dzieci z obwodu szkoły).
2. Wniosek do szkoły (dot. dzieci spoza obwodu szkoły).
3. Obwód SP 1 Gniew.
4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

sz