Pedagog szkolny

Mgr Barbara Gacek - Pek

Plan pracy pedagoga szkolnego w I semestrze 2017/2018 r.:

Poniedziałek
8.00-9.30

Wtorek
7.00-8.00
9.00-10.30
11.30-13.30

Środa
8.00-10.30

Czwartek
7.00- 11.50
13.00- 14.00

Piątek
10.45-11.50
12.45-13.30

Psycholog mgr Małgorzata Śmigerska

Środa
9.30-14.30

Czwartek
9.30-13.30

T