Samorząd szkolny

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Amelia Seroka VIc

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego

Filip Sedlewski VIb

Nauczyciel opiekujący się samorządem:

Anna Dworakowska-Gloc

Regulamin wyborów do SU

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin - "Szczęśliwy numerek"

T