Rada rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Galińska - Pułtorak

Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Ratyńska

Sekretarz: Monika Srożak

Komisja rewizyjna: Andżelika Betker, Anna Jabłońska

Skarbnik: Hanna Wiśniewska

T